Daily Archives: 7 July, 2020

Thu mua phế liệu tại Quận 2

Ngành thu mua phế liệu hiện nay nhìn chung vẫn đang ở mức chưa phát triển, cơ sở thu mua còn hạn chế, chất lượng phân loại vẫn còn nhiều bất cập, lợi nhuận cho khách hàng vẫn chưa cao,… Nhận thấy những hạn chế đó, Mua phế liệu 247 đã nhanh chóng đi tắt …Xem thêm >