Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Mua Phế Liệu 247
Chính sách bảo mật Mua Phế Liệu 247
Việc bảo mật thông tin riêng tư, danh tính của khách hàng là vấn đề hết sức quan trọng với công ty Mua Phế Liệu 247, đây chính là một trong các yếu tố tạo được sự tin tưởng cho đôi bên. Công ty Mua Phế Liệu 247 sẽ chỉ thu thập những thông tin cẩn thiết và liên quan đến giao dịch mua bán giữa công ty và quý khách hàng. Công ty chỉ lưu giữ thông tin của tất cả các quý khách hàng trong khoản thời gian luật pháp yêu cầu hoặc thuận lợi mục đích của đôi bên.

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mua Phế Liệu 247 không bán, trao đổi hoặc chia sẻ những thông tin liên hệ cá nhân của quý khách hàng cho một đơn vị thứ ba nào khác. Tất cả những thông tin cá nhân của quý vị được thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi quý khách liên hệ với chúng tôi, thông tin cá nhân mà công ty Mua Phế Liệu 247 thu thập bao gồm:

  • Tên khách hàng
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng với mục đích liên quan đến dịch vụ hoặc thông báo về việc thu mua.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website của chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân quý khách nhằm mục đích thuận tiện cho đôi bên và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” của Việt Nam đưa ra. Khi cần thiết, công ty Mua Phế Liệu 247 có thể sử dụng những thông tin này để có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới dạng các hình thức sau: điện thoại, hỗ trợ trực tuyến, email cảm ơn. Ngoại trừ các phạm vi sử dụng thông tin cá nhân như trên trong chính sách này, công ty chúng tôi cam kết sẽ bảo mật, không tiết lộ thông tin cá nhân quý vị ra ngoài.