Category Archives: Loại Phế Liệu Thu Mua

Thu mua lông vũ gia cầm để làm gì?

Lông vũ làm cầu lông

Lĩnh vực thu mua lông gia cầm dùng để làm gì? Nói đến lĩnh vực thu mua phế liệu, ngoài thu mua phế liệu sắt, phế liệu đồng,.. thì thu mua lông vũ gia cầm đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm nay ở làng Triều Khúc ở khu vực miền Bắc. Cho đến …Xem thêm >