Phế Liệu Thu Hồi Nhập Kho Là Gì? Định Khoản Như Thế Nào Theo Thông Tư 200?

Trước khi tìm hiểu đến định khoản phế liệu thu hồi nhập kho là gì, thì hãy cùng Mua phế liệu 247 bắt đầu từ điều cơ bản đã nhé.

Phế Liệu Thu Hồi Nhập Kho Là Gì? Định Khoản Như Thế Nào Theo Thông Tư 200?

Phế liệu thu hồi nhập kho là gì?

Phế liệu thu hồi nhập kho là những vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng. Được thu hồi dùng làm nguyên liệu sản xuất theo khái niệm lĩnh vực khoa học pháp lý. Và được viết ở trong Luật Bảo vệ Môi trường 2005 đã định nghĩa tại Điều 3 khoản 13. Khi phế liệu thu hồi nhập kho từ quá trình sản xuất đã được định khoản theo quy định của thông tư 200.
Phế liệu thu hồi nhập kho là những phế liệu được phát sinh trong quá trình sản suất. Cũng có thể là những sản xuất của doanh nghiệp, hoặc quá trình sinh hoạt hàng ngày. Trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, phòng kế toán sẽ tập hợp và phân bổ được chính xác, kịp thời tất cả các loại chi phí sản xuất. Theo từng đối tượng được hạch toán các chi phí hay đối tượng tính giá thành. Và kiểm tra tình hình thực hiện tất cả định mức và dự toán chi phí sản xuất. Tính toán giá thành sản xuất kinh doanh (hay còn gọi là tính giá thành công xưởng). Hơn nữa, việc này còn phản ánh chất lượng của sản phẩm, nhập kho hay tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành. Và cung cấp tài liệu đó cho ban lãnh đạo hay những phòng ban liên quan.
Theo thông tư 200 thì giá vốn hàng bán được hiểu đơn giản là toàn bộ các chi phí nhằm tạo ra một sản phẩm. Nó có liên quan đến quá trình bán hàng hay bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hạch toán phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất định khoản như thế nào?

Đây là những phế liệu được phát sinh trong quá trình sản suất hàng hóa, vật tư. Cũng có thể là sản xuất của tổ chức, công ty, doanh nghiệp, hoặc quá trình sinh hoạt của người dân.
Trong suốt quá trình báo cáo thuế kế toán sẽ luôn tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời của các loại chi phí sản xuất vào chi phí. Theo từng đối tượng hạch toán chi phí hay đối tượng tính giá cả khác nhau.
Và cũng có những cách xác định định khoản phế liệu thu hồi nhập kho khác nhau.
Để kiểm tra được tình hình thực hiện các định mức trong sản xuất và dự toán chi phí sản xuất cơ bản. Tính toán ra chi phí sản xuất. Và cung cấp cho những phòng ban cũng như báo cáo với lãnh đạo chính xác nhất.

Định khoản phế liệu thu hồi từ sản xuất

Chúng ta có thể định khoản phế liệu thu hồi nhập kho bằng 1 trong số các tài khoản như:

  • Tài khoản 5111: Doanh thu buôn bán hàng hóa
  • Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp các loại hình dịch vụ
  • Tài khoản 5118: Doanh thu khác
Định khoản phế liệu thu hồi nhập kho
Định khoản phế liệu thu hồi nhập kho

Quy trình báo hỏng ccdc phế liệu thu hồi nhập kho

Để báo hỏng ccdc phế liệu thu hồi nhập kho, chúng ta cần phải làm giấy tờ kiểm kê kho theo đúng quy trình, đủ bộ phận kiểm định để trình lên lãnh đạo xét duyệt, chuyển thanh lý. Mọi phế liệu thu hồi nhập kho khi đã thanh lý tscđ đều được lãnh đạo công ty thông qua và được kế toán đưa vào hạch toán hợp lý nhất.

Định khoản phế liệu thu hồi nhập kho từ sản xuất ntn? Cách xác định giá trị phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính

Dưới đây là những định khoản phế liệu thu hồi từ sản xuất, theo quy định của nhà nước hiện nay:

Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hoá:

Tài khoản này thường dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu là dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,…phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sẽ được hạch toán vào đây.

Tài khoản 5112: Doanh thu bán các thành phẩm:

Tài khoản này thường dùng để phản ánh doanh thu, doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Và thường được dùng chủ yếu cho các ngành sản xuất vật chất: Công – nông – ngư – lâm nghiệp,..

Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Dùng để phản ánh doanh thu, doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã được hoàn thành. Đã cung cấp đến cho khách, và xác định đã bán trong kỳ kế toán. Chủ yếu là dùng trong các ngành kinh doanh dịch vụ: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, kiểm toán,…

Tài khoản 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá:

Tài khoản này thường dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước. Khi doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo đúng yêu cầu của Nhà nước.

Tài khoản 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư:

Tài khoản này thường dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư. Cũng như những doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

Tài khoản 5118: Doanh thu khác:

TK này thường dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm. Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu đã được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác…

5/5 - (1 vote)

Comments are closed.

0972.700.828

0903.985.423